top of page
12-razkaza-Cover3-1small.webp

Ваканция (откъс)

– Тате, Томи каза, че дядо му някога е можел да ходи на Ваканция, когато и където си поиска. Вярно ли е или си измисля?
– Предполагам, че е вярно. Не знам колко стар е дядо му.
– Значи никога не му се е налагало да пътува 2 дни до Бургас? – включи се и Ани. – Сигурно е било много хубаво…
– Със сигурност не му се е налагало – натърти на последната ѝ дума Йохан. – На нас също не ни се налага. Предпочитате да нямате Ваканция ли?
– Но защо не можем да си изберем къде да отидем? – продължаваше да настоява Ани.

Ваканция.png
bottom of page