top of page
12-razkaza-Cover3-1small.webp

Дългият път (откъс)

След няколко години му стана ясно, че изгражда светове, само за да дойде Емил и да ги разруши няколко месеца по-късно. Надяваше се да е случайност и все някога да успее да се установи, но онзи винаги идваше точно навреме. Загуби още едно семейство, загуби родителите си, децата си, загуби всичко, което можеше да изгуби. По няколко пъти. Накрая разбра, че няма смисъл да продължава. Реши да се прибере обратно, надявайки се Емил да не го потърси там или да не успее да го проследи. Твърде много неизвестни, но бе свикнал да живее в безкрайни светове на вероятности, така че това бе поредната такава.

Дългият път2.2.png
Дългият път1.1.png
bottom of page