top of page
12-razkaza-Cover3-1small.webp

Тестът (откъс)

– Престани да се чудиш. Аз съм Изкуствената.
Кирил се облещи. Най-малко от всичко очакваше това.
      – Знам за теста. Разбира се, че знам – каза Вяра. – Вечеряш с мен в понеделник, с друго момиче във вторник и с трето в сряда. Накрая трябва да кажеш коя според теб е Изкуствена.
      Кирил кимна едва-едва. Сладоледът под лъжичката му се топеше.
    – Обаче аз също участвам в тест – сниши още повече гласа си Вяра, като извърна леко глава, за да поогледа съседните маси. Кирил се опита дискретно да направи същото. Никой не им обръщаше внимание.

Тестът.png
Тестът2.2.png
Тестът3.png
bottom of page