12-razkaza-Cover3-1small.webp

Тестът (откъс)

– Престани да се чудиш. Аз съм Изкуствената.
Кирил се облещи. Най-малко от всичко очакваше това.
      – Знам за теста. Разбира се, че знам – каза Вяра. – Вечеряш с мен в понеделник, с друго момиче във вторник и с трето в сряда. Накрая трябва да кажеш коя според теб е Изкуствена.
      Кирил кимна едва-едва. Сладоледът под лъжичката му се топеше.
    – Обаче аз също участвам в тест – сниши още повече гласа си Вяра, като извърна леко глава, за да поогледа съседните маси. Кирил се опита дискретно да направи същото. Никой не им обръщаше внимание.

Тестът.png
Тестът2.2.png
Тестът3.png