top of page
12-razkaza-Cover3-1small.webp

Ума (откъс)

Модел Х-145, сериен номер 132456, произведен в Тайван, пристъпи в антрето, срещна вперените погледи на шестте млади момчета и им демонстрира своята усмивка No 3.
   – Това е! – промълви Гнома.
   – Ъххх – измънка Орки.
   Иван замислено дъвчеше чипс.
   – Не прилича много на нея – каза неуверено.
   – Луд ли си! – извика Гнома – Същата е! Същата.
   Мартин стоеше по-назад и мълчеше.
   – Ами, хайде – каза Иван – за какво сме я извикали. – Ума – запита той – Умичка, ще танцуваме ли?

УМА_финал.png
YMA5.png
YMA3.png
YMA4.png
YMA2.png
bottom of page